lördag 4 april 2015

Påskens viktigaste bok

Påsk är en bra helg för läsning och är man intresserad  av religion är det passande att använda helgen till att läsa en bok om Jesus. Upprorsmakaren av Reza Aslan handlar om vilka slutsatser man kan dra om den verklige Jesus utifrån det man vet om Palestina för tvåtusen år sedan.

Boken utgår från att Jesus fanns, var en predikant som avrättades som upprorsmakare och vars läror lyckades överleva och spridas genom hans lärjungar. Aslan utgår från evangelierna och jämför berättelserna med vad man vet om den tiden för att få fram vad som är sant, vad som är överdrifter och vad som är rena påhitt. Som ett exempel menar han att det är osannolikt att Jesus kunde läsa, men att de exorcismer och helbrägdagörelser han genomförde förmodligen var på riktigt då det var vanligt med undergörare av den typen i Galileen vid den tiden. Aslan menar alltså inte att Jesus utförde verkliga mirakler, utan att sådana konster utfördes av många, oftast som ett sätt att tjäna pengar.

Upprorsmakaren är en väldigt intressant bok som dels lär ut mer om hur det var i Palestina på den tiden och dels ger en djupare förståelse av Bibeln. Nu är jag inte troende och har inte särskilt bra koll på Bibeln, men det är uppenbart hur vissa tolkar delar av den bokstavligen, när det ofta handlar om en mer metaforisk betydelse, som var tydligare och mer relevant när den skrevs ner. Jag har länge trott att hela Jesusmyten var ett påhitt, men efter denna bok är jag benägen att tro att det faktiskt gick runt en snickare och predikade. Majoriteten av berättelserna och upphöjandet av honom till en gud har dock skett efteråt, vilket Aslan även beskriver i slutet av boken.

Om man är intresserad av kristendomen och allt det som format så mycket av vår kultur så tycker jag verkligen att man ska läsa denna bok. Om man är bokstavstroende och menar att allt som står i Bibeln är sant gör man nog bäst i att hålla sig så långt borta som möjligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar