söndag 24 januari 2010

Arkitektur och politik - Arkitekturpolitik för Sverige 2010-2015

Sveriges Arkitekter


Sveriges Arkitekter har satt ihop en skrift om hur Sveriges arkitekturpolitik borde se ut, till skillnad från dagens tydligen obefintliga. För alla som inte är medlemmar (och därför fick med skriften i medlemstidningen) eller politiker (jag hoppas i alla fall att de tänkt på att skicka ut den till politikerna) finns den praktiskt nog på nätet.

Det är en intressant sammanställning även om den till stor del är fylld med de vanliga klyschorna. Det är väl svårt att enas om hur man ska göra saker, men det blir lätt ett antal konstateranden om att man ska bygga bra miljöer utan att egentligen ta upp vad det är som gör en miljö bra.

Skriften är uppdelad i kapitel med olika delar av arkitekturen som staden, bostäder, kommunikationer, kulturarvet, integration och hållbart byggande. Varje kapitel inleds med en sammanfattande text och avslutas med några uppmaningar till politikerna. Det mesta är lätt att skriva under på, men det irriterar mig lite att det i avsnittet staden främst talas om att bygga täta städer. Det anses allmänt att tätt är lösningen på allt, men jag saknar en förklaring på vad täta städer egentligen innebär.

Överlag är det en bra skrift även om det finns någon konstig formulering. Min favorit: "miljösnåla miljöer". Hm, ibland kanske man behöver tänka ett varv till. Jag tror att den här texten framförallt är bra för politiker och allmänhet som inte är så insatta i vad arkitektur innebär och lite onödig för arkitekter, vilka man nog får anta redan tycker att arkitektur är viktigt. Jag kände att jag lite mer intresserade mig för hur många av bilderna jag visste vad de föreställde (48 av 97, hade nog tagit några fler om jag varit bättre på att läsa Arkitektur de senaste månaderna).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar