lördag 3 augusti 2013

Frukta inte - Anne Holt

Den här deckaren börjar med två personer som inte dör, bara det gör den ju värd att läsa. Men sedan kommer förstås morden igång. En av Norges mest välkända biskopar mördas på öppen gata på julaftons kväll. Mordet tycks till en början obegripligt men polisen inser snart att biskopen hade hemligheter, även för sin familj.

Anne Holt skriver väldigt bra deckare, spännande och med intressant karaktärsutveckling. Jag läste flera av hennes tidigaste och det är intressant att se skillnaderna mot den här, framförallt vad gäller samhällets utveckling. Det är också annorlunda (och nyttigt) att läsa om svenskar som de där som kommer och tar jobben. Det här är en deckare jag gillar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar