tisdag 3 april 2012

Jorden de ärvde

I Björn af Kleens reportagebok får vi syna den jordägande svenska adeln lite närmare. Han granskar bland annat det faktum att vissa släkter har tillåtelse att frångå den allmänna arvsrätten och låta endast den äldste sonen i varje generation ärva (sk fideikommiss), vilket är ett system som har avskaffats för länge sen i övriga norden. Det diskuteras också vad som egentligen är lockelsen i att äga en stor gård, hur vissa av grevarna är hatade i sin bygd medan andra är en fadersfigur för hela byn, situationen för de bönder som arrenderat sin mark av en adelssläkt i generationer men som ändå inte får bestämma någonting om sitt hem - inte ens släppa loss hunden på gårdsplanen. Det blir även en tur till Lundsberg för att försöka utröna vad skolan har för roll i att fostra de kommande generationernas markägare.
Det är väldigt intressant, en inblick i en värld som jag knappt visste någonting om. Boken är mycket lättläst, och när den var slut önskade jag faktiskt att den skulle ha varit lite tjockare så att den inte skulle tagit slut så fort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar