söndag 27 oktober 2013

Coconut - Kopano Matlwa

Ofilwe och Fikile är två svarta tonårsflickor uppvuxna i Sydafrika. Ofilwes familj är rik och hon har fått gå på bra skolor. Fikile kommer från fattiga förhållanden och tvingas arbeta för sitt uppehälle. Båda är påverkade av apartheidsystemet, även om det sedan länge har upphört.

Mitt största problem med den här boken är att den är så kort. Den första halvan handlar om Ofilwe och den andra handlar om Fikile och jag känner att jag vill veta mer om dem båda. Det vore också roligt om de två kunde mötas mer, nu är de ganska separerade från varandra. Vilket väl i och för sig visar på de skilda liv de lever.

Berättelsen är en intressant skildring av livet i det moderna Sydafrika. Svarta har möjligheter men är fortfarande hindrade av sin hudfärg. De moderna tiderna har till stor del slagit ut de gamla traditionerna och Ofilwe talar bara engelska, vilket dock en del vägrar tro på. Det är dock tydligt att båda flickorna är uppvuxna i en storstad och det är lätt att relatera till dem. Om bara boken kunde gå ännu lite djupare skulle den vara ännu bättre, men som den är är den mycket bra och väl värd att läsas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar