måndag 28 oktober 2013

Tunisian girl - Lina Ben Mhenni

Lina Ben Mhenni bloggade om mänskliga rättigheter och pressfrihet i Tunisien. Hon deltog aktivt i revolten 2010 och använde sin blogg för att skildra vad som hände, både för folket i landet och för utlandet. I den här boken samlas några av hennes blogginlägg som skildrar revolten fram till att presidenten flydde landet.

Det är nyttigt och viktigt att läsa om det som hände under den arabiska våren och att förstå hur människorna tänkte och levde. Tyvärr är den lite för tunn, både till omfång och innehåll om man som jag inte är särskilt insatt i Tunisiens historia och nutid. Det skulle vara intressant att veta mer.

Det är inte alltid bloggformatet fungerar i bokformat och här tycker jag att det inte är helt lyckat. Lite mer redigering skulle inte vara helt fel. Kapitlen hoppar fram och tillbaka på ett sätt som fungerar på internet men sällan i bokform. Jag hade högre förhoppningar på denna bok, vilket ger en något orättvis recension, innehållet är mycket intressant och bra. Och den är bara 56 sidor lång, så den tar ingen tid att läsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar